მომსახურება

ს.ს. ,,ქაან თიჯარეთ’’

ს.ს. სამფ ჯორჯია სთავაზობს მომხმარებლებს როგორც ადგილზე პროდუქციის მიწოდება ასევე იმპორტს სხვადასხვა ქვეყნიდან.