ჩვენ შესახებ

ს.ს. ,,ქაან თიჯარეთ’’

მეტრო ავრასიას შვილობილი კომპანია ს.ს. სამფი ჯორჯია, დაარსდა 2014 წელს რომელიც ახორციელებს ლოჯისტიკურ საქმიანობას და ასევე სურსათის იმპორტს სხვადასხვა ქვეყნიდან , ძირითადი იმპორტი ხორციელდება თურქეთიდან


კომპანიის ძირითადი მიზნებია:
მუდმივი სწრაფვა განვითარებისა და წარმატებისკენ.
მუდმივი ზრუნვა მომხმარებლისა და პარტნიორის კმაყოფილებისათვის.
მომსახურების მაგალი დონე და ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ პარტნიორთან.